Lietošanas nosacījumi un ieteikumi

 1. Interneta vietnes atjaunotne.lv redakcijas grupa ir interneta vietnes veidotāji un uzturētāji ar vietnes administrēšanas tiesībām. Redakcijas grupa pagaidām strādā bez atalgojuma.
 2. Lai gan redakcijas grupa neatbild par pievienoto komentāru saturu, tomēr patur tiesības izdzēst necenzētus un rupjus izteikumus vai kādu personu personiski aizskarošus komentārus.
 3. Lai mūsu mērķis - ideju un risinājumu kopuma veidošana Latvijas atjaunotnei  - īstenotos, iesakām:
  1. komentārus izteikt saistībā ar attiecīgo ziņu un/vai iepriekš izteiktajiem komentāriem,
  2. ja iespējams, iekļaut savos komentāros atsauces uz ziņu avotiem, citām vietnēm, uzdot atbilstošus jautājumus, minēt argumentus, piedāvāt izvirzīto problēmu risinājumus,
  3. nevairīties kritizēt un atmaskot sabedrības dzīvē pamanītos trūkumus, bet pamatot savu viedokli, norādot uz kļūdām, sniedzot alternatīvus priekšlikumu.
 4. Atjaunotne.lv redakcijas grupa ir par tādu ‘vārda brīvību’, kurā tiek ievērota ikviena cilvēka cieņa un valsts likumi. Tāpēc visiem komentētājiem un rakstu autoriem -
  1. lūgums atturēties no naida, izpausties radoši un saprātīgi;
  2. aizliegts nosūtīt un/vai publicēt jebkāda veida nelikumīgu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, pornogrāfisku, rasu un nāciju naidu veicinošu informāciju;
  3. aizliegts publicēt informāciju vai jebkāda veida materiālus, kas aizsargāti ar LR likumu par autortiesībām, vai kam piemīt komerciāla rakstura īpašības un tas nav saskaņots ar atjaunotne.lv veidotājiem un uzturētājiem – redakcijas grupu;
  4. aizliegts nosūtīt un/vai publicēt datus, kas satur vīrusus, vai arī datus, kas satur kaitīgas komponentes.
 5. Atjaunotne.lv administrācija patur tiesības izdzēst komentārus bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek pārkāpti augstāk minētie noteikumi.