Vasaras saulgriežu svētku svinēšana tautiskā garā - kā šos svētkus iesaka svinēt folkloristi, nenonāk pretrunā ar kristīgajām vērtībām, ja vien šie svētki tiek svinēti atbildīgi, ar mēra sajūtu un neiesaistoties okultās darbībās, atzīst luterāņu, katoļu un baptistu konfesiju vadītāji.

Bīskapi neredz konfliktu starp Jāņiem un kristietību