Satura barotne

māksla

2020. gada pavasarī ir iespēja tiešraidēs noklausīties 2019. gadā "Mazajā ģildē" nolasītā publisko lekciju cikla "Nākotne pagātnē!?" atkārtojumu. Tās ir viena lektora – Dr. Andreja Mūrnieka – autorlekcijas par dažādām vērtību sistēmām cilvēces vēsturē un mūsdienās, to ietekmi uz sabiedrību. 2020. gada piektā lekcija notiks trešdien 27. maijā  plkst. 18. 30 - 20. 30, temats: "Vai pasaule ir iluzora?" Pieeja no Mazās ģildes mājas lapas, sk. šeit: http://mazagilde.lv/2020/04/15/?future=all