Kā politiķus piespiest turēt solījumus?

Anonīms saglabāja, Ce, 11/10/2011 - 00:44

Vai ar jaunu izglītotu deputātu ienākšanu Saeimā pietiks, lai mainītos politiskā kultūra Latvijā? Pagaidām izskatās, ka nē! Izglītotība ir nepieciešams, bet ne pietiekams nosacījums būtiskām pozitīvām izmaiņām. Sešu jauno deputātu rīcība – „uzmetot” savu partiju (ZRP) jau pirmajā jaunās Saeimas darba dienā – vedina meklēt dziļākus stratēģiskos risinājumus sabiedrības cīņā par tiesiskumu. Solījumu nepildīšanu var vērot arī „vecajās” partijās (piemēram, Nila Ušakova divkosīgā nostāja referenduma jautājumā par krievu valodu kā otro valsts valodu).  Par to, kāpēc tas tā notiek, piedāvājam vadībzinātņu doktora Andreja Mūrnieka komentāru un priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Kā mainīt politisko kultūru Latvijā? Autors: Andrejs Mūrnieks, Dr. sc. adm.

Publiskajā vidē līdz šim dominējis viedoklis, ka morālie likumi ir mazāk svarīgi nekā ekonomika, tiesības un finanses. Šāds uzskats lielā mērā sakņojas liberālās sabiedrības pārliecībā, ka morālie principi nav universāli, bet gan relatīvi – atkarīgi no sabiedrības vajadzībām, kultūras īpatnībām, grupu interesēm utt. Līdz ar to uzticība, solījumu turēšana, patiesīgums daudziem kļuvis par novecojušu dogmu vai formālu politiskās retorikas sastāvdaļu. Iespējams, tieši šāda attieksme jau 20 gadus kavē mūsu valsts attīstību. Solījuma pārkāpēji tiek nevis nosodīti, bet gan atalgoti ar vietām koalīcijā un popularitāti. Ja uzticamība nav galvenais kritērijs politiķu vērtējumā, tad it kā cēlu mērķu vārdā (kurus allaž var pēc vajadzības piemeklēt vai izdomāt) drīkst mainīt savu parijas piederību (tāpat kā mašīnu, ģimeni, dzimteni, savu dzimumu vai seksuālo orientāciju). Mainība it visā ir mūsdienu sabiedrībai raksturīga iezīme. Ja nav noturīgu, mazmainīgu ētisku vērtību, tad jebkura izvēle tiek vērtēta vien no pašreizējās situācijas izdevīguma viedokļa.

 Pretēji tam amerikāņu zinātnieks R. L. Krains, aptaujājot 11 283 personāldaļu vadītājus, ir noskaidrojis, ka, pieņemot skolu absolventus darbā, viņi pretendentos visaugstāk vērtē: uzticamību (94 %), tad attieksmi pret darbu (84%), spēju strādāt komandā (74%), spēju ātri mācīties (57%). Tātad reālajā ekonomiskajā dzīvē uzticamība ir viena no augstāk vērtētajām īpašībām (tāpat kā ģimenes dzīvē). Patiešām – labu izglītību, prasmi ātri mācīties un strādāt komandā var arī izmantot, lai gūtu labumu vienīgi sev vai pat, lai kaitētu citiem. Nepieciešms, lai minētās prasmes papildinātu tikumi, godprātība un savas cilvēciskās misijas apziņa.

 Lai teiktais neizklausītos tikai pēc kārtējās moralizēšanas, piedāvāju trīs konkrētus priekšlikumus politiskās kultūras uzlabošanai.

 Pirmais. Kā panākt reālu atbildību no deputātiem un tautas kontroli pār tiem? Sabiedrības morālais nosodījums diemžēl ir pietiekami neefektīvs un, dažu masu mediju angažētības dēļ, varbūt pat neīstenojams. Risinājums ir tikai viens – deputātu atsaucamība! Taču ne jau no partiju puses. Jo, ņemot vērā partiju vājumu, ko atzīst pat tām pietuvināti politologi, nav garantijas, ka deputātu atsaukšanas iespēju neizmantos kādas partijas valdes „īstenais kodols” savās vai ārpus partijas „pelēko kardinālu” interesēs. Tiesības atsaukt deputātu var būt vienīgi vēlētājiem. Tas īstenojams komplektā ar Zatlera Reformu partijas deklarēto ideju par vēlēšanu apgabalu skaita palielināšanu un vēlētāju reģistru. Konkrētā vēlēšanu apgabala vēlētājiem būtu tiesības, savācot pietiekami daudz parakstu, rosināt balsojumu šajā apgabalā par uzticību zaudējušā deputāta atsaukšanu. Protams, minētais priekšlikums ir juridiski jānoslīpē, lai šo iespēju nevarētu pārvērst par izrēķināšanos ar politiskajiem oponentiem. Jānosaka, ka pēc deputāta atsaukšanas Saeimā iekļūst nākamais no tās pašas partijas saraksta.

Otrais. Konkrēto 6 politiķu, kuri pameta ZRP, motivācija lai nu paliek uz viņu sirdsapziņas. Skaidrs ir viens – iekšpartijiskā cīņā par savu taisnību demokrātiskie līdzekļi (biedru informēšana, parakstu vākšana, pilnsapulces sasaukšanai utt.) netika pat izmēģināti. Tomēr, no otras puses, ne vienu reizi vien atklājies, ka vairākās partijās (varbūt pat visās!) lēmumi tiek pieņemti šaurā cilvēku lokā. Objektīvi izvērtējot – nevar 7–14 valdes locekļi kompetenti vadīt vairāku tūkstošu cilvēku organizāciju vieni paši. Risinājums – partiju uzbūvē jāatgriežas pie domes institūcijas dominējošās lomas. Diskutējama būtu varas un pienākumu sadale starp partijas valdi un partijas domi.

Trešais. Acīmredzot ar vēsu iecietību un formālu saukli par saliedētību ir par maz, lai vienotu sabiedrību. Īpaši saliedētas taču ir arī kriminālās bandas! Nepieciešama dziļāku morālu un kultūrvēsturisku vērtību iekļaušana tieši centriski orientētu partiju programmās, jo tās ir aicinātas kalpot par stabilizējošu kodolu sabiedrībā – pārmaiņu vējos un visnotaļ nepieciešamajās reformās. Turklāt iecietībai ir robežas. Dažos gadījumos ir jāizrāda arī neiecietība: pret meliem, solījumu nepildīšanu, nodokļu nemaksāšanu, zagļiem, blēžiem un shēmotājiem. Principu – „es nezinu, kā ir pareizi, bet iecietīgi un politkorekti paciešu citu, lai viņš nevērstos pret mani” – ir jāmaina pret citu attieksmi: „Es cienu un mīlu ikvienu cilvēku! Es piedodu kļūdas, jo kļūdīties ir cilvēciski, bet es mēģinu sadarboties – meklējot kopīgo labumu visiem”. Galējā individuālisma vai etnocentrisma vietā jāliek dialogs ar mērķi atjaunot un respektēt cilvēka neatkārtojamo cieņu, dzīvības vērtību, sirdsapziņas brīvību un klasiskās cilvēciskās identitātes: piederību pie ģimenes, savas tautas, valsts un visas cilvēces.

Tradicionālo ģimenes institūtu, kurš vienīgais spēj nodrošināt normālu demogrāfisko izaugsmi, nedrīkst pielīdzināt nekādiem citiem kopdzīves modeļiem, ja pat tie objektīvi pastāv sabiedrībā. Valstij jāatbalsta tās cilvēku attiecības, kas sekmē auglību un harmonisku bērna audzināšanu tam visdabiskākajā vidē – ģimenē. Taču piederība tai vai citai tautībai, reliģijai vai seksuālajai orientācijai nedrīkst kļūt par iemeslu diskriminācijai. Tiesiskuma pamatā jāliek taisnīgums. Politisko kultūru var atjaunot ar konsekventu morālo likumu ievērošanu un atbildības pieprasīšanu no valdības un deputātiem, ar aktīvu iesaistīšanos politikā, drosmīgi izsakot savu viedokli un piedāvājot praktiskus problēmu risinājumus.

 

 

3 komentāri

 Bet jāsāk kaut ko darīt, lai

Rakstīja Anonīms (nav pārbaudīts), Sv, 11/27/2011 - 12:10

 Bet jāsāk kaut ko darīt, lai tas neturpinātos? Vai ne?Situācija ar solījumu turēšanu un tauta atmiņu par neturēšanu ir bēdīga! Bet ko darīt? Samierināties? 

Nu kāpēc samierināties? Ir

Rakstīja Andreja brālis (nav pārbaudīts), Pr, 11/28/2011 - 12:35

Nu kāpēc samierināties? Ir pietiekami nopietnu, godprātīgu, domātspējīgu cilvēku, t.sk., politiķu, kuriem pietiek spēka, prāta un uzņēmības 20 gadu garumā skaidrot, atkārtot, piedāvāt risinājumu, lai šo absurdo situāciju grozītu. Diemžēl, tā ir saucēja balss tuksnesī, jo nevar pūlim ieskaidrot un likt grozīt savus priekšstatus, atmest netikumus, mīlēt dzimteni un līdzcilvēkus, ja plašsaziņas līdzekļos viņš saņem atlasītu "autoritāšu" viedokli, pašpārliecinātu un angažētu žurnalistu atfiltrētu "informāciju", kas atbilst viņu padomiskajiem uzskatiem un ateistiskajai pārliecībai. Tādēļ katrs alternatīvs risinājums tiek pasniegts un uzņemts kā pajoliņu fantāzija un sīkpartiju privāta interese. Dabiski, ka boļševisma garā audzināts pilsonis izvērtēs katru priekšlikumu no personīgā izdevīguma pozīcijas, izvēlēsies par savu priekšstāvi sev līdzīgu, pazīstamu, saprotamu kandidātu, visbiežāk, ar komjaunatnes vai kompartijas darba pieredzi, kurš neapelēs pie sava vēlētāja loģikas, godaprāta un sirdsapziņas, bet apsolīs taisīt viņam izdevīgus, kaut netaisnus un nesaprātīgus likumus, skaidri apzinoties, ka personīgais izdevīgums ir vienīgais viņa vēlētājam saprotamais un akceptētais kritērijs. Boļševiku ideoloģija mācīja, ka likumam jābūt šķiriskam, kam vairākuma interesēs jāļauj apspiest mazākumu. Kristieši uzskata, ka likumam jābūt arī taisnīgam un saprātīgam, ne vien pieņemtam ar balsu vairākumu, kā cietuma kamerā iedibinātai kārtībai. Tādēļ jebkāda kristīgās morāles pieminēšana un izpausme sadzīvē, arī politikā tiek apsaukāta (mācītāju partija) un apmelota, lai kāda pilsoņu daļa nesāktu to uztvert nopietni, kā alternatīvu un pozitīvu risinājumu. Ar ko sākt? Atcerēties un censties sadzīvē kaut cik ievērot kaut daļu no tiem 10 kristiešu priekšrakstiem, kuri tik ļoti nepatika ateistiem, kaut arī tika iekļauti t.s. komunisma cēlāja morāles kodeksā. Un attiecībā uz politiku un politiķiem atcerēties: Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku! Tas nozīmē zināt, saprast un spēt ar faktiem pierādīt savu viedokli, pirms izteikt apgalvojumu par visiem vienādu, līdzko kāds uzdrošinājies ko darīt politikā savas valsts un tautas labā. Katrs apgalvojums par solījuma neturēšanu ir jāpierāda ar konkrētu gadījumu pret konkrētu deputātu. Pirms vēlēšanām gan būtu jāatšķir, vai partijas programma ir apsolījumu saraksts, vai nodomu protokols, kura izpildei nepieciešami konrēti priekšnoteikumi un vēlētāju vienota un saprātīga rīcība, jo pat neloģiska rīcība izsauc loģiskas sekas. Kamēr nepratīsim un nevīžosim atšķirt aunus no avīm, tikmēr paši būsim cērpami savā valstī no pašu vēlētiem priekšstāvjiem.

Protams, turēt solījumu būtu

Rakstīja Andreja brālis (nav pārbaudīts), Se, 11/26/2011 - 00:42

Protams, turēt solījumu būtu visnotaļ laba politiķa īpašība, ja sabiedrība, vēlētāju vairākums vērtētu deputātu, politiķi pēc viņa konsekvences un pastāvības spriedumos, uzskatos, solījumos un rīcībā. Ka minētais nav pilsoņu izvēles un balsošanas kritērijs, liecina visu līdzšinējo vēlēšanu rezultāti. Vai 5.Saeimā pilsoņi nobalsoja par konsekventiem un pārliecinātiem LTF mērķu un programmas realizētājiem? Taču nē, jo 36 vietas tika pārbēdzējiem no LTF, faktiski, LTF ideālu nodevējiem. Vai turpmākajās Saeimās ikreiz nav tikuši ievēlēti staigātāji no LC uz TP uz JL u.t.t? Vai tautas mīlestību nav gana baudījuši partiju šķēlēji, separātisti, uzskatu mainītāji, sevišķi, no partijas padzītie un jaunu partiju dibinātāji? Par kādu sabiedrības nosodījumu nekonsekventiem un neuzticamiem politiķiem varam runāt, ja pilsoņu vairākuma vērtību skalai nav loģiska skaidrojuma? Kamēr netiksim skaidrībā ar vērtēšanas kritērijiem, nesekosim politiķa darbībai, balsojuma likumībai, loģikai un motivācijai, kandidāta neievēlēšanas vai deputāta atsaukšanas iemesls var būt arī viņa apakšbikšu nepareizā krāsa, nevis konkrētais veikums un individuālā atbildība.

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.