Jaunais pāvests Francisks

Anonīms saglabāja, Ce, 03/14/2013 - 00:21

Habemus Papam! Par Romas katoļu baznīcas galvu 2013. gada 13. martā tika ievēlēts Buenosairesas arhibīskaps Horhe Mario Bergoljo, kurš kļuvis par pāvestu Francisku. Zīmīgs ir izvēlētais vārds, kas  norāda uz viduslaiku mūku, izcilu katoļu svēto Asīzes Francisku kā jaunā pāvesta ideālu. Piedāvājam ziņu apskata nobeigumā izlasīt pāvesta uzrunu tautai inaugurācijas ceremonijā 19. martā, kā arī Asīzes Franciska Miera lūgšanu.

Pāvests Francisks ir pirmais Svētā Krēsla saimnieks, kurš nav no Eiropas.

Pirmo reizi uzrunājot Pētera laukumā sanākušos, pāvests pateicās sanākušajiem par viņa svinīgo sagaidīšanu un mudināja lūgties par savu priekšgājēju Benediktu XVI. "Es vēlētos lūgt, lai jūs lūdzat Dievu arī par mani," sanākušos aicināja Francisks, aicinot vienoties klusā lūgšanā.

"Kā jūs zināt, konklāva uzdevums ir izvēlēt jaunu pāvestu," teica Francisks. "Izskatās, ka mani brāļi kardināli ir izvēlējušies to, kurš nāk no tālienes. Te es esmu. Paldies, ka esat mani pieņēmuši."

Jaunais pāvests īsajā uzrunā aicināja sāpes nomainīt pret mīlestību un brālīgumu. Atvadoties viņš sanākušajiem novēlēja labu un mierīgu nakti.

Līdz pagājušajam gadam Bergoljo bija Buenosairesas arhibīskaps, līdz atkāpās no amata sava cienījamā vecuma dēļ, skaidro raidsabiedrība CNN. Argentīniešu garīdznieks ir baznīcas tradicionālās līnijas sekotājs. Viņš ir konfliktējis ar Argentīnas valdību, iestājoties pret viendzimuma laulībām un kontracepcijas līdzekļu brīvu pieejamību. Horhe Mario Bergoljo visu savu karjeru pavadījis mājās, dzimtajā Argentīnā, vēsta raidsabiedrība BBC, raksturojot jauno pāvestu kā pieticīgu cilvēku, kurš uz darbu devies ar sabiedrisko transportu un dzīvojis askētisku dzīvi.

Buenosairesas katedrālē atskanējuši apdudinoši aplausi, uzzinot, ka viņu bīskaps kļuvis par jauno pāvestu, vēsta ziņu aģentūra AFP.

No Siksta kapelas dūmeņa trešdien vakarā pacēlās balti dūmi, kas liecināja, ka ir ievēlēts jaunais Romas pāvests. Dūmu parādīšanos ar ilgām gavilēm sveica Svētā Pētera laukumā sapulcējušies cilvēku simti.

Pāvesta Franciska uzruna  inaugurācijas ceremonijā:

"Dārgie brāļi un māsas!

Es pateicos Kungam par iespēju svinēt šo Pētera kalpojuma iesākuma Svēto Misi svētā Jāzepa, Jaunavas Marijas līgavaiņa un universālās Baznīcas aizbildņa, lielajos svētkos: tā ir nozīmēm bagāta sakritība un arī mana godājamā priekšgājēja vārda diena: esam kopā ar viņu mīlestības un cieņas pilnā lūgšanā.

Kvēli sveicu brāļus kardinālus un bīskapus, priesterus, diakonus, klosterbrāļus un klostermāsas un visus ticīgos lajus. Pateicos par klātbūtni citu Baznīcu un ekleziālo kopienu pārstāvjiem, kā arī ebreju kopienas un citu reliģiju pārstāvjiem. Veltu sirsnīgu sveicienu valstu un valdību vadītājiem, daudzo pasaules valstu oficiālajām delegācijām un diplomātiskajam korpusam.

Evaņģēlijā dzirdējām, ka "Jāzeps darīja tā, kā Kunga eņģelis viņam bija pavēlējis un pieņēmis savu līgavu" (Mt 1,24). Šajos vārdos jau ir ietverta misija, ko Dievs uztic Jāzepam - būt par custos, sargu. Lai sargātu ko? Mariju un Jēzu; bet šī sargāšana izplešas pār Baznīcu, kā to ir uzsvēris svētīgais Jānis Pāvils II: "Svētais Jāzeps sargā un aizstāv Jēzus mistisko miesu, Baznīcu, kuras figūra un paraugs ir svētā Jaunava, tāpat kā mīļi rūpējās par Mariju un ar priecīgu atdevi veltījās Jēzus Kristus audzināšanai" (Apust. pamudinājums Redemptoris Custos,1).

Kādā veidā Jāzeps sargā? Diskrēti, pazemīgi, klusi, bet ar paliekošu klātbūtni un pilnīgu uzticību arī tad, ja nesaprot. No saderināšanās ar Mariju līdz pat notikumam ar divpadsmitgadīgo Jēzu Jeruzalemes Templī viņš pavada ikvienu brīdi ar mīlestību un rūpēm. Viņš ir līdzās Marijai, savai līgavai, gan dzīves mierīgajos, gan grūtajos brīžos; ceļojot uz Betlēmi, lai pierakstītos; dzemdību raižu un prieka brīdī; dramatiskajā bēgšanā uz Ēģipti un bažu pilnajā dēla meklēšanā Templī; un tad arī Nācaretes mājas ikdienā, darbnīcā, kur Jāzeps mācīja Jēzum amatu.

Kādā veidā Jāzeps izdzīvo savu aicinājumu sargāt Mariju, Jēzu, Baznīcu? Būdams nemitīgi uzmanīgs pret Dievu, atvērts Viņa zīmēm, gatavs Viņa un nevis saviem projektiem. To Dievs prasa no Dāvida, kā dzirdējām pirmajā lasījumā: Dievs negrib cilvēka būvētu namu, bet vēlas uzticību Viņa Vārdam, Viņa plānam. Dievs ir tas, kurš būvē namu, bet no dzīviem, Viņa Gara iezīmētiem, akmeņiem. Un Jāzeps ir "sargs", jo prot klausīties Dievu, ļaujas Viņa gribas vadībai, un tieši tādēļ ir vēl uzmanīgāks pret personām, kas viņam ir uzticētas. Viņš spēj uzlūkot notikumus reāli, ir uzmanīgs pret visu, kas ir ap viņu, un spēj pieņemt viedus lēmumus. Viņā, dārgie draugi, redzam, kā jāatbild Dieva aicinājumam ar pieejamību, gatavību, bet redzam arī, kas ir kristīgā aicinājuma centrs: Kristus! Sargāsim Kristu mūsu dzīvē, lai sargātu citus, lai sargātu radību!

Aicinājums sargāt tomēr neattiecas tikai uz mums, kristiešiem. Tā ir daudz plašāka dimensija, kas vienkārši ir cilvēciska, attiecas uz visiem. Sargāt visu radību, radības skaistumu, kā tas tiek pateikts Radīšanas grāmatā un kā to ir darījis svētais Francisks no Asīzes: tas nozīmē cienīt ikvienu Dieva radību un vidi, kurā dzīvojam. Tas nozīmē sargāt cilvēkus, rūpēties par visiem, par katru personu ar mīlestību, īpaši jau bērnus, vecos, tos, kas ir visvājākie un bieži vien atrodas mūsu sirds tālākajos nostūros. Tas nozīmē rūpēties vienam par otru ģimenē: laulātie savstarpēji sargā viens otru, arī kā vecāki rūpējas par bērniem un ar laiku arī bērni kļūst par vecāku sargātājiem. Tas nozīmē veidot patiesu draudzību, kurā paļāvībā sargājam viens otru, cieņā un labajā. Būtībā cilvēkam ir uzticēts sargāt visu. Tā ir atbildība, kas attiecas uz visiem. Esiet Dieva dāvanu sargātāji!

Bet tad, kad cilvēks mazāk apzinās šo atbildību, kad nerūpējamies par radību un par brāļiem, izplatās iznīcība un sirds izžūst. Diemžēl katrā vēstures laikmetā sastopam "Hērodus", kas kaļ nāves plānus, iznīcina un apgāna vīrieša un sievietes vaigu.

Es ļoti lūdzu visus, kuriem ir atbildīga loma ekonomiskajā, politiskajā vai sociālajā jomā, kā arī visus labas gribas vīriešus un sievietes: būsim radības "sargātāji", dabā ierakstītā Dieva plāna sargātāji, viens otra un vides sargātāji! Nepieļausim, lai iznīcības un nāves zīmes pavada šīs mūsu pasaules ceļu! Bet, lai "sargātu", mums jārūpējas par mums pašiem! Atcerēsimies, ka naids, skaudība, augstprātība aptraipa dzīvi! Tāpēc sargāt nozīmē būt nomodā par mūsu jūtām, mūsu sirdi, jo tieši no turienes iznāk labie vai ļaunie nodomi: tie, kas ceļ, un tie, kas iznīcina! Mums nav jābaidās no labestības, nedz arī no mīļuma!

Šeit vēlos vēl ko piebilst: lai uzņemtos rūpes, sargātu, ir nepieciešama labestība, ir jādzīvo ar mīļumu. Evaņģēlijos svētais Jāzeps parādās kā spēcīgs, drosmīgs un strādīgs vīrs, bet viņa raksturā atklājas liels mīļums, kas nav vājā tikums, bet, gluži pretēji, iezīmē gara stiprumu un spēju būt uzmanīgam, just līdzi, patiesi atvērties citam, spēt mīlēt. Mums nav jābaidās no labestības, no mīļuma!

Šodien līdz ar svētā Jāzepa svētkiem svinam arī jaunā Romas bīskapa, Pētera pēcteča kalpojuma sākumu, kas ietver sevī arī varu. Protams, Jēzus Kristus ir dāvājis Pēterim varu, bet par kādu varu ir runa? Trīskāršam jautājumam, ko Jēzus uzdod Pēterim par mīlestību, seko trīskāršs aicinājums: gani manus jērus, gani manas avis. Nekad neaizmirsīsim, ka patiesa vara ir kalpojums un, ka arī pāvestam, lai īstenotu varu, ir arvien vairāk jāīsteno kalpojums, kas sasniedz savu spožo virsotni uz krusta; viņam ir jāraugās uz svētā Jāzepa pazemīgo, konkrēto, ticības bagāto kalpojumu, kā Jāzepam jāizstiepj rokas, lai sargātu visu Dieva tautu, un ar mīlestību un mīļumu jāuzņem visa cilvēce, īpaši visnabadzīgākos, visvājākos, vismazākos, tos, kurus Matejs piemin pēdējā tiesā par tuvākmīlestību: izsalkušos, izslāpušos, svešiniekus, kailos, slimos, apcietinātos (sal. Mt 25,31-46). Tikai tas, kurš kalpo ar mīlestību, spēj sargāt!

Otrajā lasījumā svētais Pāvils runā par Ābrahamu, kurš "ticēja, būdams stiprs cerībā pretēji jebkādai cerībai" (Rom 4,18). Stiprs cerībā pretēji ikvienai cerībai! Arī šodien brīžos, kad savelkas melni mākoņi, mums jāsaskata cerības gaismu un pašiem jāsniedz šo cerību. Sargāt radību, ikvienu vīrieti un sievieti ar mīļuma un mīlestības skatienu nozīmē pavērt cerības apvārsni, nozīmē atklāt gaismas staru starp daudzajiem mākoņiem un nest cerības siltumu! Ticīgajiem, mums kristiešiem, tāpat kā Ābrahamam un svētajam Jāzepam, cerībai, ko nesam, ir Dieva apvārsnis, kas ir atvērts Kristū, balstīts klintī, kas ir Dievs.

Sargāt Jēzu ar Mariju, sargāt visu radību, sargāt ikvienu personu, īpaši visnabadzīgāko, sargāt mūs pašus: lūk, kalpojums, ko ir aicināts īstenot Romas bīskaps, bet tam esam aicināti visi, lai liktu atspīdēt cerības gaismai: sargāsim ar mīlestību to, ko Dievs ir dāvājis!

Izlūdzos Jaunavas Marijas, svētā Jāzepa, svēto Pētera un Pāvila, svētā Franciska aizbildniecību, lai Svētais Gars pavada manu kalpojumu, un jums visiem saku: lūdzieties par mani! Āmen."

 Sv. Asīzes Franciska miera lūgšanas teksts:

Kungs radi no manis miera darbarīku! 

Lai es spētu nest savu mīlestību tur, kur valda naids,  

Lai es nestu piedošanu tur, kur sāpīgi pāri dara,  

Lai es nestu saskaņu tur, kur nesaderība, 

Lai es nestu patiesību, kur valda maldi, 

Lai gara samulsumā, es iespētu parādīt likumu, 

Lai es spētu nest cerību tiem, kas izmisumā,  

Lai tumsas vidū es spētu gaismu atklāt,  

Lai skumjās es iespētu prieku nest!  

Kungs palīdzi man, lai es pārplūstu ilgās dot, bet ne ņemt,  

Lai es alktu ne tik daudz būt saprastam, kā citus saprast, 

Ne tik daudz būt mīlētam, cik mīlēt,

Jo rodi tikai tad, kad atdod sevi,

Aizmirstot sevi iemanto sevi,

Piedodot citiem gūsti piedošanu,

Nomirstot sev dzimsti mūžīgai dzīvībai.

1 komentārs

  Zīmīgi notikumi    13

Rakstīja Lilita (nav pārbaudīts), Se, 03/23/2013 - 09:26

  Zīmīgi notikumi    13 skaitlis ir Dievmātes skaitlis, tā man teica kādreiz Aglonas vecvecmammas māsa . Toreiz  pirms 38 gadiem manu piecu gadu vecumā  daudz ko stāstīja un rādīja no tādām man toreiz nesaprotamām lietām (kā aiziet cilvēks debesīs, kā jāsaprot dienas pēc dabas likumsakarības, kas būs un, kas notiks) Viņa  skaitli 13 dēvēja kā lūgšanu skaitli –cik esi lūdzies vai par tevi ir lūgušies un  cik esi pildījis Dieva likumus – tik Tu esi uzklausīts Dievā un, ja tev ir pienāks brīdis, kad ir jāmainās , vai jāiziet , vai jāatbild par sevi vai citiem , vai arī jāsaņem goda dāvanas vai sods, tad tas būs 13 datums. Vēl bija tādi datumi kā 8 un 9 , tā  bija zīme vai nu uz augšu vai nu uz leju savā attīstībā un  10 un 11  - ko šie skaitļi nozīmēja es vairs neatceros. Pēc  nostāstiem un ticējumiem ši skaitlis nav diez ko labs -  raksts no wikipedijas http://lv.wikipedia.org/wiki/13_(skaitlis). Pēc TV Net aptaujas datiem, īpaši - http://www.tvnet.lv/zinas/poll_archive/717/page/47 Par Romas katoļu baznīcas galvu 2013. gada 13. martā tika ievēlēts Buenosairesas arhibīskaps Horhe Mario Bergoljo. Atradu internetā vienu rakstu ar zīmīgu notikumu virkni - Tagad ir tāds „aiziešanas laiks”. Karaliene atsakās no troņa... „Vectēvs Hasans” – krievu mafijas līderis nošauts... Romas pāvests atteicies un viņa krēsls gaida nākošo un droši vien pēdējo tā lietotāju. Neņemšos komentēt ar to saistītās baznīcas un baznīcēnu problēmas, bet gribu norādīt uz kādu sakritību virkni. http://www.philos.lv/Zimigs_notikums.html Vēl iepriekšējā pāvesta palaistajam balodim uzbruka kaija un tūlīt pēc pāvesta paziņojuma Vatikāna galvenajā tornī esot iespēris zibens. Un mans nosapņotais sapnis par balto un melno, par dīvaino cīņu, rožukroni, Dievmāti, jauno Pāvestu un meijām ar zaļām lapiņām un vēl daudz ko citu.  Piecēlusies no rīta mēģināju saprast ko tas nozīmē, jo šāda veida sapņi man reizēm ir un tie ir zīmīgi - uzvārīju sev kafiju,  ieslēdzu TV  un tad rīta ziņas -  parādīja , ka atkāpjas pāvests – mani minūtes divas pārņēma sastingums, jo vēlreiz kā filmā viss sapnis izskrēja cauri. Turpmākās dienas viss turpinājās no sapņa. Interesanti ko nozīmē  zaļās aromātiskās , tikko saplaukušās vēl mazliet lipīgās meijas, kas izliktas bija tādā kā aplī uz paaugstinājuma , kur bija jaunais  pāvests Francisks, Dievmāte un citi. Starp tām meijām Dievmāte man sapnī pasniedza manu pazudušo rožukroni , tikai rožukronim bija pieliktas vēl citas detaļas un ļoti daudz. Es tur tāda nebiju viena , kam tika doti rožukroņi. Maijs ir Dievmātes mēnesis, un tad tauta lūdzas . Var būt mums deva zīmi lūgties visiem vēl stiprāk.      

Pievienot jaunu komentāru

Šī lauka saturs tiks saglabāts privāts un nebūs pieejams publiski.
  • Mājas lapu adreses un e-pasta adreses automātiski tiek pārveidotas par saitēm.
  • Atļautie HTML tagi: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • Rindas un rindkopas tiek pārnestas uz jaunu rindu automātiski.
  • Image links with 'rel="lightbox"' in the <a> tag will appear in a Lightbox when clicked on.

Vairāk par formatēšanas iespējām

CAPTCHA
Lai novērstu SPAM nejaucības
Image CAPTCHA
Ievadiet attēlā redzamos simbolus.